Adres kontaktowy do obsługi klienta i kontakt do magazynu

LOYAL SOLUTIONS Sp. z o.o.

Budowlanych 52
45-123 OPOLE
Tel.: 77 4564744
e-mail: sklep@moidziadkowie.pl

Sprzedawca

Monika Kopřivová

Boleslavská 2211, 252 28 Černošice

Czech republic

ID:02087839, NIP: 5263145460

Numer konta: ING BANK ŚLĄSKI S.A.

11 1050 1504 1000 0090 3072 4901